• Wij zijn
  Draad Juristen
 • Onze missie:
  Cliënten houvast geven
 • Wij adviseren over
  Arbeidsovereenkomsten
 • Wij adviseren over
  Arbeidsrelaties
 • Wij adviseren over
  Arbeidsongeschiktheid
 • Wij adviseren over
  Ontslagrecht
 • Wij adviseren over
  Cao-recht
 • Wij adviseren over
  Medezeggenschapsrecht
 • Wij adviseren om
  contact met ons op te nemen
Wie wij zijn Specialisaties Direct contact

Aangenaam!

Wij zijn juristen die arbeidsrechtelijke dienstverlening leveren. 

Wij geven niet alleen raad, wij bieden ook daad. Dat behoeft wellicht enige uitleg. Het is onze missie om cliënten houvast te geven. Bij het inwinnen van advies, bij het voeren van een procedure. Wij leggen uit wat we voor u doen. Wij geven draad.

Raad + Daad = Draad

Werkwijze

Ons werk bestaat grofweg uit twee categorieën werkzaamheden: adviseren en procederen.

Onze adviezen schrijven wij op zo’n manier dat we de juridische kern raken, maar dat u ook begrijpt wat er staat. Natuurlijk kan juridische terminologie soms niet voorkomen worden en is die vaak noodzakelijk om tot een goed advies te komen. Als dat het geval is, dan zien wij het als onze taak om de strekking van het advies aan u uit te leggen.

In juridische procedures is het in eerste instantie onze insteek om buiten de rechter om tot een oplossing te komen. Indien dat niet mogelijk blijkt, deinzen wij niet terug om samen met u de beslissing te nemen de gang naar de rechter te maken.

Onze algemene voorwaarden vindt u hier.

 “Wij ontrafelen het web van arbeidsrechtelijke regels zodat u de rode draad in het vizier houdt.”

De mensen van Draad Juristen

     “Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij.        Onze dienstverlening bestrijkt het volledige arbeidsrecht.”

Specialisaties

“Het arbeidsrecht verdient specialisten: je doet het er niet zomaar even bij.”

Tarief

Het inschakelen van juristen is in veel gevallen nodig en regelmatig zelfs noodzakelijk. Ondanks dat kunnen mensen een drempel ervaren om een jurist in te schakelen: werkgevers en werknemers maken zich zorgen over de kosten van een deskundige jurist. Draad Juristen neemt die zorgen weg: bij ons krijgt u voordat wij voor u aan het werk gaan duidelijkheid over de kosten. Daarna houden wij u voortdurend op de hoogte van de gemaakte en nog te maken kosten. Zo houdt u van begin tot eind grip op uw uitgaven.

“Een groot gedeelte van onze zaken lossen wij op zonder tussenkomst van een rechter.”

Nieuws

Een ziekmelding; wat nu?

Vroeg of laat krijgt iedere werkgever ermee te maken: een werknemer die zich ziek meldt. Dan rijst onmiddellijk de vraag wat je als werkgever wel/niet mag doen. In dit bericht informeren we u op hoofdlijnen over de geldende regels.

Meer lezen

Seminar voor ondernemers en leidinggevenden

Op donderdagmiddag 6 oktober a.s. organiseert BOP administraties een seminar voor ondernemers en leidinggevenden. Draad Juristen verzorgt één van de workshops. Wij nodigen u van harte uit om bij dit seminar aanwezig te zijn!

Meer lezen

Functie-indeling participatiewerkers

Werknemers die via een uitzendorganisatie aan het werk gaan, hebben recht op een schriftelijke overeenkomst. Hier gelden specifieke regels voor. In dit bericht wordt ingegaan op de vraag hoe deze regels toegepast dienen te worden op participatiewerkers.

Meer lezen

Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?

Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht. Het antwoord op de vraag van welk soort overeenkomst sprake is, is van groot belang.

Meer lezen

Gevolgen Wet DBA voor opdrachtgevers

Op 1 mei 2016 treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. Als gevolg hiervan verdwijnt de Verklaringen Arbeidsrelatie. De Wet DBA heeft voor opdrachtgevers verstrekkende gevolgen. In dit bericht wordt daarop ingegaan.

Meer lezen

Kennisbijeenkomst – Afschaffing VAR; invoering modelovereenkomst

De afschaffing van de VAR doet in ondernemend Nederland flink wat stof opwaaien. Veel zzp’ers en opdrachtgevers zitten met vragen. Ruim honderd ondernemers bezochten donderdagmiddag 10 maart de kennisbijeenkomst georganiseerd door Draad Juristen.

Meer lezen

De rode draad – Ontslag op staande voet

In deze bijdrage staan we stil bij het ontslag op staande voet. We bespreken wat de voorwaarden zijn om een werknemer op staande voet te ontslaan.

Meer lezen

De rode draad – Ouderschapsverlof

De wet biedt werknemers de mogelijkheid onder bepaalde voorwaar-den ouderschapsverlof op te nemen. In deze bijdrage zetten we de toepasselijke regels op een rij. We gaan daarbij ook in op de uitvoering van deze regels in de praktijk.

Meer lezen

Premiekortingen, bonussen en subsidies in 2016

De regelgeving met betrekking tot het toepassen van premiekortingen en het ontvangen van bonussen en subsidies is met ingang van 1 januari 2016 op een aantal punten gewijzigd. In dit bericht geven we u een overzicht van de nieuwe regels.

Meer lezen

“Wij hebben ons verhaal verteld. We zijn benieuwd naar het uwe.”

Contact

Draad Juristen


Schapedrift 91
3371 JJ Hardinxveld-Giessendam


0184 - 745 026
info@draad-juristen.nl
www.draad-juristen.nl