bool(false)
 • Wij zijn
  Draad Juristen
 • Onze missie:
  Cliënten houvast geven
 • Wij adviseren over
  Arbeidsovereenkomsten
 • Wij adviseren over
  Arbeidsrelaties
 • Wij adviseren over
  Arbeidsongeschiktheid
 • Wij adviseren over
  Ontslagrecht
 • Wij adviseren over
  Cao-recht
 • Wij adviseren over
  Medezeggenschapsrecht
 • Wij adviseren om
  contact met ons op te nemen
Wie wij zijn Specialisaties Direct contact

Aangenaam!

Wij zijn juristen die arbeidsrechtelijke dienstverlening leveren. 

Wij geven niet alleen raad, wij bieden ook daad. Dat behoeft wellicht enige uitleg. Het is onze missie om cliënten houvast te geven. Bij het inwinnen van advies, bij het voeren van een procedure. Wij leggen uit wat we voor u doen. Wij geven draad.

Raad + Daad = Draad

Werkwijze

Ons werk bestaat grofweg uit twee categorieën werkzaamheden: adviseren en procederen.

Onze adviezen schrijven wij op zo’n manier dat we de juridische kern raken, maar dat u ook begrijpt wat er staat. Natuurlijk kan juridische terminologie soms niet voorkomen worden en is die vaak noodzakelijk om tot een goed advies te komen. Als dat het geval is, dan zien wij het als onze taak om de strekking van het advies aan u uit te leggen.

In juridische procedures is het in eerste instantie onze insteek om buiten de rechter om tot een oplossing te komen. Indien dat niet mogelijk blijkt, deinzen wij niet terug om samen met u de beslissing te nemen de gang naar de rechter te maken.

Onze algemene voorwaarden vindt u hier.

 “Wij ontrafelen het web van arbeidsrechtelijke regels zodat u de rode draad in het vizier houdt.”

De mensen van Draad Juristen

     “Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij.        Onze dienstverlening bestrijkt het volledige arbeidsrecht.”

Specialisaties

“Het arbeidsrecht verdient specialisten: je doet het er niet zomaar even bij.”

Tarief

Het inschakelen van juristen is in veel gevallen nodig en regelmatig zelfs noodzakelijk. Ondanks dat kunnen mensen een drempel ervaren om een jurist in te schakelen: werkgevers en werknemers maken zich zorgen over de kosten van een deskundige jurist. Draad Juristen neemt die zorgen weg: bij ons krijgt u voordat wij voor u aan het werk gaan duidelijkheid over de kosten. Daarna houden wij u voortdurend op de hoogte van de gemaakte en nog te maken kosten. Zo houdt u van begin tot eind grip op uw uitgaven.

“Een groot gedeelte van onze zaken lossen wij op zonder tussenkomst van een rechter.”

Nieuws

De rode draad – Tussentijds opzegbeding

Een nieuwe werknemer start vaak op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een dergelijke overeenkomst kan alleen tussentijds worden opgezegd wanneer dat in de overeenkomst is vastgelegd. Wat betekent dat in de praktijk?

Meer lezen

De rode draad - Transitievergoeding AOW-gerechtigde werknemers

Levert het uitsluiten van een AOW'er van het recht op transitievergoeding een verboden onderscheid op basis van leeftijd op? Die vraag formuleerde het Hof Den Bosch voor de Hoge Raad naar aanleiding van een casus die recent voor de rechter werd gebracht?

Meer lezen

Uitspraak ontrafeld – Het relatiebeding

Op 3 maart jl. wees de Hoge Raad een uitspraak over de gel-digheid van een relatiebeding. Het arrest bevat relevante in-formatie voor werkgevers. In deze bijdrage wordt de kern van de uitspraak toegelicht.

Meer lezen

De inlener als opvolgend werkgever

Veel werknemers werken via een uitzend- of payrollorganisatie bij hun feitelijke werkgever. Een inlener die zo’n werknemer in dienst wil nemen, loopt het risico gelijk een overeenkomst voor onbepaalde tijd te moeten verstrekken.

Meer lezen

De rode draad – Kan ik als werkgever een vluchteling in dienst nemen?

Op dit moment verblijven er veel vluchtelingen in Nederland. Werkgevers vragen zich af wanneer zij een vluchteling een arbeidsovereenkomst kunnen aanbieden. In deze bijdrage geven wij u een handvat om deze vraag te beantwoorden.

Meer lezen

Transitievergoeding bij ontslag zieke werknemer?

Sinds de invoering van de WWZ heeft een werknemer in veel gevallen bij ontslag recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook in het geval de werknemer na 2 jaar ziekte ontslagen wordt. Brengt 2017 daarin wijzigingen?

Meer lezen

Column – De flexibele werkgever: hoe “lenig” moet u zijn?

Als werkgever wordt u er misschien weleens mee geconfronteerd: werknemers die met een ‘goede reden’ een beroep doen op uw flexibiliteit. Hoe gaat u hiermee om?

Meer lezen

Uitspraak ontrafeld – Uitspraak Care4Care/StiPP: uiteenlopende gevolgen voor uitzend- en detacheringsorganisaties

Op vrijdag 4 november jl. publiceerde de Hoge Raad de langverwachte uitspraak in de zaak tussen Care4Care en StiPP. Deze uitspraak heeft uiteenlopende gevolgen voor de meerdere spelers op de arbeidsmarkt.

Meer lezen

Een ziekmelding; wat nu?

Vroeg of laat krijgt iedere werkgever ermee te maken: een werknemer die zich ziek meldt. Dan rijst onmiddellijk de vraag wat je als werkgever wel/niet mag doen. In dit bericht informeren we u op hoofdlijnen over de geldende regels.

Meer lezen

“Wij hebben ons verhaal verteld. We zijn benieuwd naar het uwe.”

Contact

Draad Juristen


Schapedrift 91
3371 JJ Hardinxveld-Giessendam

Postbus 507
3370 BA Hardinxveld-Giessendam

Telefoon 0184 - 745 026
Fax 0184 - 745 714

info@draad-juristen.nl
www.draad-juristen.nl